Kurs obsługi komputera

Kurs przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania komputera oraz poruszania się w środowisku Windows, Office, Internet, poczta e-mail itp.

Program szkolenia może być dowolnie modyfikowany pod potrzeby danej grupy słuchaczy. Wykładowcą na kursie jest osoba posiadająca wykształcenie wyższe i kwalifikacje pedagogiczne. Kurs obsługi komputera trwa 80h i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Podczas kursu komputerowego poruszane są następujące zagadnienia:

  • praca w systemie Windows – organizacja pracy (dysk twardy – partycje, CD-ROM), podstawowa konfiguracja systemu Windows dla indywidualnych potrzeb użytkownika, tworzenie plików i katalogów, kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie)
  • edytor tekstu Word (formatowanie strony i tekstu, style tekstu, nagłówki i stopki, praca z tabelami i kolumnami, tabulatory, grafika w dokumencie tekstowym, sprawdzanie pisowni, wydruk dokumentu)
  • prezentacje multimedialne Power Point (tworzenie prostej prezentacji multimedialnej, animacja, przyciski akcji, efekty dźwiękowe, pokaz)
  • arkusz kalkulacyjny Excel (praca na komórkach arkusza kalkulacyjnego, operacje arytmetyczne na komórkach, komentarze w komórkach, tworzenie wykresów, import i export arkuszy, wydruk dokumentów)
  • Internet (wyszukiwanie i gromadzenie informacji tekstowych i graficznych z Internetu, katalogi tematyczne stron WWW, listy dyskusyjne, poczta elektroniczna e-mail)
  • skanowanie dokumentów, grafiki i tekstu OCR
  • sposoby radzenie sobie w sytuacjach awarii komputera

 

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ