Kurs operatora wtryskarek

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– przyszłych i praktrykujacych operatorów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych,

– osób zainteresowanych tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych

Cel szkolenia:

– przygotowanie pracowników do pracy z maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych występujących w przemyśle

– przekazanie właściwych wzorców i zachowań zwiazanych z bezpieczeństwem i higieną pracy z maszynami do przetwórstwa

– zainteresowanie tematyką szkolenia i zachęcenie do samokształcenia

Szkolenie obejmuje:

– Podstawowe techniki prztwórstwa tworzyw sztucznych

– Bezpieczeństwo pracy na stanowisku pracy – instrukcje stanowiskowe

– Urządzenia peryferyjne towarzyszące procesom produkcyjnym przetwórstwa tworzyw sztucznych

– Rodzaje tworzyw występujące w przemyśle przetwórczym

– Metody łączenia tworzyw

– Podstawowe zasady dotyczące kontroli procesu i jakości elementów z tworzyw sztucznych

– Kierunki rozwoju maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Szkolenie trwa 28 godzin dydaktycznych (28x45min) zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakładzie pracy w wymiarze około 12 godzin.

W przypadku grup zorganizowanych negocjacja cen.