SZKOLENIA I USŁUGI BHP

Commericalresized

Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi. Dotyczą każdego pracownika oraz pracodawcy. Organizujemy szkolenia w siedzibie klienta jak i w oddziałach naszej firmy.

Firma SZKOLPOL proponuje państwu przeprowadzenie następujących szkoleń:

Szkolenie wstępne ogólne

– dla nowo zatrudnionych pracowników przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. (ceny 50zł/osoba, w przypadku grup negocjacja ceny)

Szkolenie wstępne ogólne zapewni uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z
przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także
z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe dla stanowisk:

-pracodawy i osób kierujących pracownikami (ważność szkoleń – 5 lat),
-administracyjno-biurowych (ważność szkoleń – 6 lat),
-robotnicze (ważność szkoleń – 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy),
-inżynieryjno-technicznych (ważność szkoleń – 5 lat). (cena 50zł/osoba, w przypadku grup negocjacja ceny)

Ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie
uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Po ukończeniu szkolenia okresowego pracownicy otrzymują materiały szkoleniowe zawierające najważniejsze tematy poruszone w trakcie tego szkolenia.

Ponadto propmonujemy państwu:

» szkolenia pierwszej pomocy,
» ocenę ryzyka zawodowego,
» postępowanie powypadkowe,
» kompleksową obsługę firmy w zakresie bhp,
» usługi w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami oraz ochrona powietrza),
» doradztwo i konsultacje.

Pracownicy firmy to osoby z wieloletnim stażem w poszczególnych dziedzinach
świadczonych usług stąd zapewnimy fachową i rzetelną obsługę.

Aby otrzymać szczegółową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb
ofertę prosimy o kontakt.
ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ