SZKOLENIA NA WÓZKI WIDŁOWE

ZAPRASZAMY NA KURSY W LUBLNIE, RADOMIU ORAZ W RZESZOWIE
zapisy pod nr tel. 81 5661324, 883532791

 

Kurs na wózki widłowe – szkolenia na uprawnienia operatora wózka widłowego. Kurs na kierowce – operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG
Warunki przyjęcia na kurs:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie
– ukończony 18 rok życia
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych widłowych z napędem silnikowym (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem)
– prawo jazdy nie jest wymagane

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs trwa 35 godzin Kończy się egzaminem wewnętrznym lub za dopłatą przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Praktyka odbywa się na wybranych przez kursanta wózkach (elektryczny , spalinowy). Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo na terenie całej Uni Europejskiej. Kursanci dostają zaświadczenie w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, wszystkie na drukach unijnych. Program nauczania zatwierdzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie.

Kurs zawiera:

– zaświadczenia w językach: polski, angielski, niemiecki,
*możliwe dodatkowe tłumaczenia w językach: duński, niderlandzki oraz norweski.
– pozwolenie na bezpieczną wymianę butli gazowej,
– imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
– nielimitowane godziny praktycznej nauki jazdy.

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ