Kursy chemizacyjne

Tractor spraying wheat field with sprayer

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenia chemizacyjne).

Program szkoleń obejmuje 14 godz. lekcyjnych (rozłożonych na 2 dni) niezależnie, czy rolnicy szkolą się po raz pierwszy czy kolejny.

Po zgromadzeniu grupy minimum 10 osób szkolenie może się odbyć w miejscowości zainteresowanych.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Dokument ten wymagany jest w czasie kontroli dokonywanych przez ARiMR, PIORiN, a także kontroli w zakresie zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) oraz innych urzędów i instytucji.

Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat

Opłata za kurs wynosi 120 zł (w przypadku zgłaszania grup min. 5 os cena ulega negocjacji ).

Opłata za kurs  uzupełniający wynosi 100 zł (w przypadku zgłaszania grup min. 5 os cena ulega negocjacji).

Prowadzone są również zapisy na atestację opryskiwaczy (cena 100zł)

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW .

 

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ