Eksploatacja

Eksploatacja – jest uprawnieniem podstawowym, dzięki któremu osoba może wykonywać pracę w zakresie przyznanym przez komisję egzaminacyjną. Szkolenia elektroenergetyczne G1 E prowadzone są na podstawie programu obejmującego tematykę egzaminu. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.