Organizacja czasu pracy

 

 

Dla kogo:
Pracownicy biurowi i administracyjni, handlowcy i sprzedawcy, kierownicy i koordynatorzy zespołów, właściciele małych i średnich firm,

Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej zorganizować swoją pracę, nauczyć się wyznaczać priorytety i tak planować działania, by skupiać się na ich terminowej realizacji, zwiększając przy tym swoją efektywność.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin

Metody szkolenia:
wykład, ćwiczenia, studium przypadku

Program szkolenia:
» Określać dla siebie cele długo i krótko terminowe,
» Planować swój czas i zadania przy wykorzystaniu narzędzi (plannerów i/lub aplikacji),
» Reagować na niespodziewane zadania do wykonania zgodnie z priorytetami, ‘
» Identyfikować „złodzieje czasu” (rozpraszacze) występujące w miejscu pracy i je ograniczać lub eliminować,
» Tworzyć listy zadań do wykonania, checklisty (dla zadań rutynowych) i listy kontekstowe, wykonywać pracę w blokach czasowych,
» Dbać o swój poziom energii,
» Budować i kształtować nawyki wspierające efektywność,
» Metody i techniki efektywnej organizacji zadań w czasie,
» Planowanie miesiąca, tygodnia i zadań dziennych w praktyce.

Korzyści dla uczestników:
Będą rozumieć, na czym polega zarządzanie sobą w czasie i potrafić wykorzystać techniki i metody organizacji zadań, przejmować kontrolę nad napływającymi zadaniami i proaktywnie podejmować decyzje co do ich realizacji, kontrolować przebieg realizacji projektów i współdziałać z innymi w celu terminowej ich realizacji.

CENA: 200 zł

 

Jak nie możesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym, zachęcamy do szkolenia ON-LINE😊