Rejestratorka medyczna

 

 

Dla kogo:
Kurs skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

Cel szkolenia:
Szkolenie uczy jak układać sobie kontakt z klientem w obecnym czasie i jak skutecznie sprzedawać pomimo tak radykalnie zmieniającej się sytuacji.

Czas trwania szkolenia:
30 godzin stacjonarnie/ weekendowo

Metody szkolenia:
wykład, ćwiczenia, studium przypadku

Program szkolenia:
» Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych
» Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku rejestracji medycznej
» Prowadzenie dokumentacji medycznej
» Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych a dokumentacja medyczna
» Prawa Pacjenta
» Profesjonalna obsługa pacjenta
» Skuteczne wykorzystywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
» Zarządzanie czasem i zadaniami
» Zapobiegać i reagować na sytuacje trudne w obsłudze
» Marketing służby zdrowia
» Zdobywanie rekomendacji

Korzyści dla uczestników:
Zdobycie wiadomości w zakresie obowiązków, prawnych aspektów, a także nabycie umiejętności niezbędnych w wykonywaniu pracy na stanowisku rejestratorki medycznej

CENA: 500 zł

 

Jak nie możesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym, zachęcamy do szkolenia ON-LINE😊