OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ( ODO)

Czas trwania szkolenia: 8h

Dla kogo
Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających kontakt z przetwarzaniem danych osobowych w ramach swojej działalności oraz podmioty, które prowadzą zbiory danych osobowych pracowników (akta pracownicze, zbiory kadrowe itp.) a także dla przedsiębiorstw, urzędów.

Cele i korzyści ze szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie z wypracowanymi na poziomie europejskim standardami ochrony prawnej. Uczestnicy poznają również rozwiązania prawne dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte w Polsce i nabiorą praktycznych umiejętności wypełniania obowiązków nałożonych tym prawem.

Szkolenie obejmuje:
pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych,
ogólna definicja „danych osobowych”,
zasady związane z ochroną informacji,
zagadnienia dotyczące możliwości zbierania danych osobowych
zasady obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane,
zasady postępowania w przypadku naruszenia wytycznych ochrony danych,

Miejsce szkolenia: siedziba firmy SZKOLPOL S.C., w przypadku grup miejsce szkolenia do ustalenia
Cena: 300 zł + vat
W przypadku grup cena podlega negocjacji.
Cena szkolenia obejmuje:
– udział w szkoleniu
– materiały
– serwis kawowy
– konsultacje
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ