Kurs ADR

car with tank isolated on white background  (all logos, inscriptions and markings removed)

W ramach kursu uczestnicy poznają zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady postępowania kierowcy w czasie wykonywania czynności transportowych , wycieku, pożaru, przejazdu przez tunele, przeznaczenia i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów , oraz zasady ochrony przed działaniami osób trzecich (terroryzm), co pozwala na efektywne prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia w firmie wymaganego stanu bezpieczeństwa, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe umożliwiające sprawne poruszanie się w złożonej strukturze regulacji prawnych. Prezentacje komputerowe i filmy pozwalają uatrakcyjnić zajęcia. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym oraz wydaniem międzynarodowego zaświadczenia ADR honorowanego również w całej Europie.

cena kursu ADR w Lublinie: 450 zł  podstawowy (3 dni) + 350 zł cysterny (2 dni)

cena kursu ADR w Zamościu: 400 zł  podstawowy (3 dni) + 400 zł cysterny(2 dni)

cena kursu uzupełniającego: 60% taniej w stosunku ceny podstawowej

Zaświadczenie i egzamin przed komisją 50,50 zł.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW : Kursy w soboty i niedziele (cyklicznie co 2 tygodnie).

 

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ