Kurs operatora żurawi i HDS

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby od 18 roku życia.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z założeniami programu i obejmuje ogółem 50 godzin lekcyjnych przypadających na 1 uczestnika.

Szczególny nacisk kładziemy na wykształcenie umiejętności praktycznych wśród uczestników kursu oraz ścisły związek między teorią i praktyką. Metody nauczania poszerzone są o indywidualizację procesu zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, co umożliwia każdemu słuchaczowi nabycie wymaganych kwalifikacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wiadomości ogólne nt. żurawi.
 2. Obciążenia żurawi. Konstrukcje nożne. Mechanizmy.
 3. Napęd i sterowanie hydrauliczne.
 4. Urządzenia sterownicze.
 5. Urządzenia zabezpieczające.
 6. Stateczność żurawi przeładunkowych.
 7. Urządzenie chwytające i przeładunkowe oraz zawiesia.
 8. Badania żurawi. Instrukcja eksploatacyjna. Oznakowanie.
 9. Dozór Techniczny i wymagania Dyrektywy 98/37/WE.
 10. Eksploatacja żurawi przeładunkowych.
 11. Praktyka.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi Żurawi przewoĽnych(HDS).

 
ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ