Obsługa BHP i P.Poż.

Firefighter - Firemen extinguishing a large blaze, they are standing with protective wear in front of wall of fire

Dzięki Kompleksowej obsłudze w ramach umowy wypełniamy zadania służby bhp. Zapewniamy profesjonalne wykonanie powierzonych zadań oraz stałą zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres zadań tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z póź. zm.).

Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów po uwzględnieniu takich czynników jak; rodzaj działalności, ilość zatrudnionych osób jak również umiejscowienie przedsiębiorstwa. Dlatego wyznaczony specjalista obsługuje konkretna firmie i jest w stałym kontakcie z naszymi klientami.
W ramach BHP wykonujemy między innymi:

szkolenia wstępne i okresowe bhp
prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przeprowadzanie audytów bhp
opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowisk owych
opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
uczestnictwo w zespole powypadkowym
sporządzanie niezbędnej dokumentacji
doradztwo w zakresie przepisów bhp
udział w komisji bhp
prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
Tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej;
Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej;
Prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego;
Wypłacania ekwiwalentów pieniężnych z powyższych tytułów;
Warunków i zasad przydziału płynów do picia i posiłków profilaktycznych;
Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawianie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości.

W ramach usługi PPOŻ specjaliści wykonają dla Państwa Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

instrukcje przeciwpożarowe
przeglądy ppoż wraz ze sporządzeniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
wykazy telefonów alarmowych
znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
pożarnicze tablice informacyjne
podręczny sprzęt gaśniczy.

Prowadzenie próbnych ewakuacji jak również udzielanie porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Usługi wykonujemy w ramach:

umów na czas nieokreślony
umowa zlecenie
jednorazowych zleceń

Ceny ustalane są indywidualnie

 

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ