Przeglądy obiektów budowlanych

house on a blueprint

Okresowe Kontrole Obiektów Budowlanych
( wentylacja, gaz, elektryka )

Pragniemy przypomnieć Państwu o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania corocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Najemca zaś, o ile w ograniczony sposób odpowiada za dzierżawiony budynek, o tyle w momencie kontroli urzędów państwowych może, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zostać ukarany mandatem.

Wszystkie ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacjom (w zależności od ilości kontrolowanych obiektów w danej firmie).

Przegląd budynku jednoroczny (budowlany i sanitarny) : 200 – 300zł + Vat.
Przegląd budynku pięcioletni (budowlany i sanitarny) : 500 + Vat.
Przegląd budynku jednoroczny 2 razy do roku (budowlany i sanitarny ) : 2 X 200 zł + Vat.
Przegląd wentylacji – wycena w zależności od ilości punktów oraz funkcji obiektu : nie więcej niż 300 zł + Vat.
Przegląd instalacji gazowej wraz ze sprawdzeniem szczelności : nie więcej niż 300 zł + Vat.
Przegląd wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej – wycena w zależności od ilości punktów pomiarowych oraz funkcji obiektu (do ustalenia telefonicznie : nie więcej niż 1500zł + Vat).