Kurs na suwnice IS i IIS

zuraw

Suwnice używane są w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle stoczniowym, ale również w halach produkcyjnych, w punktach przeładunkowych czy magazynach. Dzięki zróżnicowanym typom konstrukcyjnym, można je stosować do różnorodnych prac.
Zajmujemy się pełną organizacją kursów łącznie z egzaminami UDT, dbamy by zaplecze dydaktyczne i urządzenia treningowe spełniały wszystkie normy i wymagania nałożone odpowiednimi przepisami.
Pracujemy według programów nauczania zaakceptowanych i posiadających uzgodnienie Urzędu Dozoru Technicznego.
W SZKOLPOL S.C. można uzyskać uprawnienia na dwie kategorie:
IS – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie stacjonarne warsztatowe.
IIS – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego każdy operator uzyska bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi w/w urządzeń.
Ukończenie kursu na suwnice jest gwarancją poszerzenia swoich kompetencji zawodowych. Osoby posiadające certyfikat stają się dużo atrakcyjniejsze dla firm transportu pionowego, w którym wykorzystywane są zarówno suwnice, jak i wciągniki czy układnice magazynowe. Praca na stanowisku suwnicowego niesie ze sobą również korzyści w postaci lepszego wynagrodzenia.

Warunki uczestnictwa w kursie
Do wzięcia udziału w kursie na suwnice, niezbędne jest:
– uzyskanie pełnoletniości
– minimum podstawowe wykształcenie
– warunkiem jest również wykazanie badań lekarskich zaświadczających o braku zastrzeżeń do podjęcia szkolenia. Te jednak gwarantowane są przez SZKOLPOL S.C. i wliczone w cenę kursu.