Kurs na wózki widłowe

ZAPRASZAMY NA KURSY W LUBLNIE ORAZ RADOMIU
zapisy pod nr tel. 81 5661324, 883532791

Cena kursu:

Lublin – 540 zł + 213 zł egzamin UDT
Radom – 540 zł + 213 zł egzamin UDT

Przygotowanie do egzaminu UDT- dla osób, które posiadają uprawnienia- przygotowanie w zakresie teoretycznym:

Lublin– 290 zł + 213 zł egzamin UDT
Radom– 290 zł + 213 zł egzamin UDT

 

Kurs wózki widłowe

Kurs na wózki widłowe – szkolenia na uprawnienia operatora wózka widłowego. Kurs na kierowce – operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG

Warunki przyjęcia na kurs:

przynajmniej podstawowe wykształcenie
ukończony 18 rok życia
 brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych widłowych z napędem silnikowym (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem)
prawo jazdy nie jest wymagane

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs trwa 35 godzin Kończy się egzaminem wewnętrznym lub za dopłatą przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Praktyka odbywa się na wybranych przez kursanta wózkach (elektryczny , spalinowy). Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo na terenie całej Uni Europejskiej. Kursanci dostają zaświadczenie w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, wszystkie na drukach unijnych. Program nauczania zatwierdzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie.

 

Kurs zawiera:

zaświadczenia w językach: polski, angielski, niemiecki,
*możliwe dodatkowe tłumaczenia w językach: duński, niderlandzki oraz norweski.
pozwolenie na bezpieczną wymianę butli gazowej,
imienne zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
nielimitowane godziny praktycznej nauki jazdy.

 

UWAGA


informujemy, że w dniu 09.01.2018r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wchodzi ono w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowe rozporządzenie reguluje kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych. W związku z tym według § 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Analizując powyższy zapis, informujemy, że kierowcy operatorzy wózków widłowych, nieposiadający uprawnień wydanych przez dany oddział Urzędu Dozoru Technicznego, nie będą mogli prawnie obsługiwać wózka widłowego.

ZNAJDŹ SZKOLENIE I ZAPISZ SIĘ